Nefrolog Dziecięcy
Pediatra

dr n.med. Anna Cieślak-Puchalska

Dorobek naukowy:

  • 1999 - tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy "Renoscyntygrafia z zastosowaniem Ec-Tc-99m oraz technika SPECT jako metody badania nerek u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi"
  • 2002 rok – nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PAM za opublikowanie rozprawy doktorskiej pt. "Renoscyntygrafia z zastosowaniem Ec-Tc-99m oraz technika SPECT jako metody badania nerek u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi"
  • 2008 – członek Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej opracowującej zasady postępowania u dzieci z podejrzeniem wrodzonej wady układu moczowego
  • 2009 – współautorka opublikowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej "Zaleceń dotyczących postępowania z noworodkiem i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego"
  • 1990 – 2011 – nauczyciel akademicki (1990 – 2005 w I Klinice Pediatrii PAM, 2005 -2011 w Oddziale Nefrologii Dziecięcej szpitala przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie)
  • 22 publikacje naukowe – w większości z dziedziny nefrologii dziecięcej

Przynależność do Towarzystw Naukowych:

  • od 1990 roku członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
  • od 2011 roku członek International Children`s Continence Society (ICCS )