Nefrolog Dziecięcy
Pediatra

dr n.med. Anna Cieślak-Puchalska

Białkomocz

Niewielka ilość białka może pojawić się w moczu zupełnie zdrowego człowieka. O patologicznym (nieprawidłowym) białkomoczu mówimy, gdy ilość białka wydalanego w ciągu doby przekracza 150mg. Może to świadczyć m.in. o uszkodzeniu kłębuszków, cewek nerkowych, nadciśnieniu tętniczym, zakażeniu, wadzie układu moczowego, lub też być wynikiem stosowania niektórych leków. Zazwyczaj wtedy u pacjenta współwystępują inne, zależne od przyczyny objawy. Czasem jednak białkomocz jest nieprawidłowością izolowaną -nie towarzyszy mu żadna choroba nerek. Przykładem jest np. białkomocz występujący tylko w pozycji stojącej (ortostatyczny) lub pojawiający się w następstwie wysiłku fizycznego, stresu lub gorączki (czynnościowy). Celem diagnostyki jest sprawdzenie, czy mamy do czynienia z białkomoczem patologicznym, rozpoznanie przyczyny i leczenie.